KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest STUDIO BESTA Sp. z o.o.
    z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Ordynacka 14/9, 00-358 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000081714, NIP: 526-10-03-371, REGON: 010372248

  1. Inspektorem ochrony danych w STUDIO BESTA Sp. z o.o. jest Pan Jacek Stanclik, adres e-mail: j.stanclik@studiobesta.pl

  1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z STUDIO BESTA Sp. z o.o. umowy, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane. Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Twoje dane osobowe możemy przekazać podmiotom, które świadczą dla Ciebie usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Twoje dane we własnym imieniu – należą do nich m. In. firmy kurierskie, poczta, banki oraz instytucje płatnicze.

  1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Wszelkie wnioski możesz kierować:
  • pisemnie na adres: STUDIO BESTA Sp. z o.o., 00-358 Warszawa, Ordynacka 14/9
  • mailowo na adres: biuro@studiobesta.pl
  • telefonicznie pod numerem: 22 826 40 26